Εκδόσεις

Οι εκδόσεις που πραγματοποιούνται για τη documenta είναι απαραίτητες για κάθε διοργάνωση της έκθεσης. Παραδοσιακά –από την πρώτη κιόλας documenta– οι κατάλογοι και οι δημοσιεύσεις εκδίδονται σε μεγάλη ποικιλία από μορφές, από σύντομους οδηγούς έως περιοδικά και μεγάλης έκτασης ανθολογίες κειμένων και από τετράδια σημειώσεων έως πολύτομες καλλιτεχνικές εκδόσεις.

documenta, κατάλογος, Prestel-Verlag, Μόναχο, (ανατύπωση 1995)

documenta, κατάλογος, Prestel-Verlag, Μόναχο, (ανατύπωση 1995)

documenta, κατάλογος, Prestel-Verlag, Μόναχο, (ανατύπωση 1995)

documenta, κατάλογος, Prestel-Verlag, Μόναχο, (ανατύπωση 1995)

documenta, κατάλογος, Prestel-Verlag, Μόναχο, (ανατύπωση 1995)

documenta, κατάλογος, Prestel-Verlag, Μόναχο, (ανατύπωση 1995)

documenta, κατάλογος, Prestel-Verlag, Μόναχο, (ανατύπωση 1995)

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 2, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1959

documenta 3, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1964

documenta 3, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1964

documenta 3, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1964

documenta 3, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1964

documenta 3, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1964

documenta 3, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1964

documenta 3, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1964

documenta 3, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1964

documenta 3, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1964

documenta 3, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1964

documenta 3, κατάλογος, M. DuMont Schauberg, Κολωνία, 1964

documenta 4, κατάλογος, Druck + Verlag GmbH, Κάσελ, 1968

documenta 4, κατάλογος, Druck + Verlag GmbH, Κάσελ, 1968

documenta 4, κατάλογος, Druck + Verlag GmbH, Κάσελ, 1968

documenta 4, κατάλογος, Druck + Verlag GmbH, Κάσελ, 1968

documenta 4, κατάλογος, Druck + Verlag GmbH, Κάσελ, 1968

documenta 4, κατάλογος, Druck + Verlag GmbH, Κάσελ, 1968

documenta 4, κατάλογος, Druck + Verlag GmbH, Κάσελ, 1968

documenta 4, κατάλογος, Druck + Verlag GmbH, Κάσελ, 1968

documenta 4, κατάλογος, Druck + Verlag GmbH, Κάσελ, 1968

documenta 4, κατάλογος, Druck + Verlag GmbH, Κάσελ, 1968

documenta 4, κατάλογος, Druck + Verlag GmbH, Κάσελ, 1968

documenta 4, κατάλογος, Druck + Verlag GmbH, Κάσελ, 1968

documenta 5, κατάλογος, documenta GmbH / C. Bertelsmann Verlag, Κάσελ, 1972

documenta 5, κατάλογος, documenta GmbH / C. Bertelsmann Verlag, Κάσελ, 1972

documenta 5, κατάλογος, documenta GmbH / C. Bertelsmann Verlag, Κάσελ, 1972

documenta 5, κατάλογος, documenta GmbH / C. Bertelsmann Verlag, Κάσελ, 1972

documenta 5, κατάλογος, documenta GmbH / C. Bertelsmann Verlag, Κάσελ, 1972

documenta 5, κατάλογος, documenta GmbH / C. Bertelsmann Verlag, Κάσελ, 1972

documenta 5, κατάλογος, documenta GmbH / C. Bertelsmann Verlag, Κάσελ, 1972

documenta 5, κατάλογος, documenta GmbH / C. Bertelsmann Verlag, Κάσελ, 1972

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 6, κατάλογος, Paul Dierichs GmbH KG & Co, Κάσελ, 1977

documenta 7, κατάλογος, D + V Paul Dierichs GmbH & Co KG, Κάσελ, 1982

documenta 7, κατάλογος, D + V Paul Dierichs GmbH & Co KG, Κάσελ, 1982

documenta 7, κατάλογος, D + V Paul Dierichs GmbH & Co KG, Κάσελ, 1982

documenta 7, κατάλογος, D + V Paul Dierichs GmbH & Co KG, Κάσελ, 1982

documenta 7, κατάλογος, D + V Paul Dierichs GmbH & Co KG, Κάσελ, 1982

documenta 7, κατάλογος, D + V Paul Dierichs GmbH & Co KG, Κάσελ, 1982

documenta 7, κατάλογος, D + V Paul Dierichs GmbH & Co KG, Κάσελ, 1982

documenta 7, κατάλογος, D + V Paul Dierichs GmbH & Co KG, Κάσελ, 1982

documenta 7, κατάλογος, D + V Paul Dierichs GmbH & Co KG, Κάσελ, 1982

documenta 7, κατάλογος, D + V Paul Dierichs GmbH & Co KG, Κάσελ, 1982

documenta 7, κατάλογος, D + V Paul Dierichs GmbH & Co KG, Κάσελ, 1982

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 8, κατάλογος, Weber & Weidemeyer GmbH & Co KG, Κάσελ, 1987

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 9, κατάλογος, Edition Cantz, Στουτγάρδη, 1992

documenta 10, το βιβλίο της documenta 10, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, το βιβλίο της documenta 10, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, το βιβλίο της documenta 10, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, το βιβλίο της documenta 10, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, το βιβλίο της documenta 10, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, το βιβλίο της documenta 10, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, το βιβλίο της documenta 10, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, CD, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, CD, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, CD, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, CD, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, σύντομος οδηγός, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, σύντομος οδηγός, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, σύντομος οδηγός, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, σύντομος οδηγός, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, σύντομος οδηγός, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, σύντομος οδηγός, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, περιοδικό, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, περιοδικό, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, περιοδικό, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, περιοδικό, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, περιοδικό, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, περιοδικό, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, περιοδικό, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, περιοδικό, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, περιοδικό, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, περιοδικό, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, περιοδικό, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, περιοδικό, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta 10, περιοδικό, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1997

documenta11, κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, εικονογραφημένος κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, εικονογραφημένος κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, εικονογραφημένος κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, εικονογραφημένος κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, εικονογραφημένος κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, εικονογραφημένος κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, εικονογραφημένος κατάλογος, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, ανθολογίες κειμένων, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, συνοπτικός οδηγός, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, συνοπτικός οδηγός, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, συνοπτικός οδηγός, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, συνοπτικός οδηγός, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, συνοπτικός οδηγός, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta11, συνοπτικός οδηγός, Hatje Cantz Verlag, Στουτγάρδη, 2002

documenta 12, κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, εικονογραφημένος κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, εικονογραφημένος κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, εικονογραφημένος κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, εικονογραφημένος κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, εικονογραφημένος κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, εικονογραφημένος κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, εικονογραφημένος κατάλογος, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, 2007, περιοδικό, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, 2007, περιοδικό, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, 2007, περιοδικό, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, 2007, περιοδικό, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, 2007, περιοδικό, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, 2007, περιοδικό, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, 2007, περιοδικό, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, 2007, περιοδικό, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, 2007, περιοδικό, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, 2007, περιοδικό, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, 2007, περιοδικό, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, 2007, περιοδικό, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, 2007, περιοδικό, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, πρόγραμμα προβολών, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, πρόγραμμα προβολών, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, πρόγραμμα προβολών, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, πρόγραμμα προβολών, Taschen, Κολωνία, 2007

documenta 12, πρόγραμμα προβολών, Taschen, Κολωνία, 2007

dOCUMENTA (13), The Book of Books, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), The Book of Books, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), The Book of Books, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), The Book of Books, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), The Book of Books, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), The Book of Books, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), οδηγός, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), οδηγός, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), οδηγός, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), οδηγός, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), οδηγός, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), οδηγός, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), The Logbook, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), The Logbook, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), The Logbook, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), The Logbook, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), The Logbook, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), The Logbook, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

dOCUMENTA (13), Notebooks, Hatje Cantz, Ostfildern, 2012

Όλα