Γενικά

documenta und
Museum Fridericianum gGmbH
Friedrichsplatz 18
34117 Kassel
Tηλ. +49 561 707270
Fax +49 561 7072739


Μητρώο:
AG Kassel, HRB 2154
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου:
Christian Geselle
Διευθύνουσα Σύμβουλος:
Wolfgang Orthmayr
Υπεύθυνος δημοσιεύσεων κατά το Άρθρο 55, Τμήμα 2, RStV:
Wolfgang Orthmayr

Ταυτότητα

documenta und Museum Fridericianum gGmbH
Friedrichsplatz 18
34117 Kassel
T +49 561 707270
F +49 561 7072739
Court of Registry:
AG Kassel, HRB 2154
VAT Identification Number DE 113060585
Responsible for publications pursuant to Art. 55, Section 2, RStV:
Wolfgang Orthmayr


Η documenta und Museum Fridericianum gGmbH είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που χρηματοδοτείται από τον Δήμο του Κάσελ και το Κρατίδιο της Έσσης υπό την ιδιότητά τους ως μετόχων και υποστηρίζεται οικονομικά από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Associates:
The City of Kassel and the State of Hessen


Supervisory Board:
Consists of five representatives of the City of Kassel, five representatives of the State of Hessen, and two representatives of the German Federal Cultural Foundation


Chief Executive Officer:
Wolfgang Orthmayr

Chairman of the Board:
Christian Geselle, Lord Mayor of the City of Kassel


Concept:
Laurenz Brunner, Henriette Gallus, Annette Kulenkampff

Projekt Management:
Henriette Gallus, Mira Starke

Art Direction & Design:
Studio Laurenz Brunner (Laurenz Brunner, Julia Novitch)

Realization:
Systemantics

Texts:
Kathrin Bode

Texts documenta retrospektive:
Eva Scharrer

Translation:
Ricardo Basáez, Denis Armand Canal, Caplletra SL, John Southard, Dimitris Saltabassis

Copy Editor:
Henriette Gallus

Proof readers:
Caplletra SL, Sam Frank, Makis Malafekas, Rea Triyandafilidis, Rainer Wieland

Image research:
Martin Groh, documenta archiv

Photography works in Kassel:
Nils Klinger

Photography publications:
Marianne Vierø

Notice of Liability

documenta und Museum Fridericianum gGmbH has made every effort to ensure that all the information provided on this Internet site is accurate, up-to-date, available, and complete. Despite this, it is not possible to entirely rule out the existence of errors and inaccuracies. Therefore, documenta und Museum Fridericianum gGmbH assumes no responsibility for the currentness, accuracy, completeness, or quality of the information provided. documenta und Museum Fridericianum gGmbH shall not be made liable for any material or immaterial damages resulting from the use or non-use of information provided here or through the use of erroneous or incomplete information.

All content is subject to change and is non-binding. documenta und Museum Fridericianum gGmbH explicitly reserves the right to change, expand, or delete parts of what is provided in the Internet or the entire Internet site without special notice as well as to temporarily suspend or to permanently terminate the publication of this information.

Responsibility for “external content” made available through direct or indirect connections (e.g. so-called links) to other providers presupposes among other things positive knowledge of any illegal content. documenta und Museum Fridericianum gGmbH will try to indicate “external content” in an appropriate manner.

Despite careful inspection of such content, documenta und Museum Fridericianum gGmbH assumes no liability for the content of external links. The operators of such linked pages are exclusively responsible for the content provided there. documenta und Museum Fridericianum gGmbH declares explicitly that at the time when such links were established no illegal content was evident on the linked pages. documenta und documenta und Museum Fridericianum gGmbH has no influence over the current and future design of linked pages nor over the content or the authorship of the linked/connected pages. Therefore, documenta und Museum Fridericianum gGmbH hereby explicitly disassociates itself from all content of all linked/connected pages that has been changed after such links were established. This pertains for all links and references within our own Internet site as well as for third-party entries in any guest books, discussion forums, or mailing lists provided in our Internet site. The providers of pages with illegal, incorrect, or incomplete content are solely responsible for the information made available there and particularly for any damages that might result from the use or non-use of such information. Those merely providing a link that makes reference to such publications are not liable. No liability is assumed for incorrect links.

documenta und Museum Fridericianum gGmbH makes every effort in all its publications to respect the copyrights of all featured graphics, audio files, video sequences, and texts, to make use of self-produced graphics, audio files, video sequences, and texts or to make use of graphics, audio files, video sequences, and texts that are not subject to license. All of the brand names and trademarks appearing in this Internet site as well as those possibly protected by third parties are subject without restriction to the regulations of the current trademark laws and the ownership rights of the respective registered owner. It should in no case be concluded that the simple appearance or mention of a trademark in these pages is indicative of the fact that it is not protected by the rights of third parties.

The content and objects prepared by documenta und Museum Fridericianum gGmbH on these pages are subject to German copyright law. Any copying, modification, distribution, or any form of use of this material requires the prior written consent of documenta und Museum Fridericianum gGmbH. Insofar as the content on these pages has not been produced by the operator, the copyrights of third parties have been respected.

In particular, third-party content has been identified as such. Should you, despite this, become aware of a copyright infringement, please inform us accordingly. Upon being informed of any legal infringement, we will immediately remove the offending content.

Legal validity of this liability disclaimer: This liability disclaimer is to be regarded as part of the Internet site from which this page has been referenced. Insofar as parts or individual formulations of this text do not conform or no longer conform or do not completely conform to the current legal situation, the remaining parts of the documents shall not be affected in their content or their validity.

Data Privacy

The use of our website is generally possible without providing any personal data. Insofar as personal data (e.g. name, address, or e-mail address) are collected, this occurs as far as possible always on a voluntary basis. These data will not be given to any third party without your explicit consent.

We advise you that transmitting data over the Internet (e.g. by e-mail communication) can involve security risks. Complete protection of data from the access of third parties is not possible.

Web-Tracking-Software: This website uses Piwik, a web analytics open-source software. Piwik uses “cookies,” which are text files placed on your computer, to help the website analyze how you use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be stored on the server of the service provider in Germany. Your IP address will be anonymized prior to its storage. You may prohibit the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, though you may not be able to use all functions of this website if you do this.