Η documenta στον χρόνο

Arnold Bode, Chairs (1955)
Φωτο: Erich Müller © Αρχείο documenta

Willy Guhl, Gartensessel (1954), Pablo Picasso, Les baigneurs (1957) © Pablo Picasso/VG Bild-Kunst
Φωτο: Günther Becker © Αρχείο documenta

Harry Kramer, Automobile Sculptures (1962-64)
Φωτο: Horst Munzig © Αρχείο documenta

Tony Smith, Source (1968) © Tony Smith/VG Bild-Kunst, Erich Hauser, Raumsäule 7/68 1967/68 © Erich Hauser/VG Bild-Kunst, Christo 5450m cubic package 1967/68
Φωτο: Hans Braun © Αρχείο documenta

Duane Hanson, Seated Artist (1972) © Duane Hanson/VG Bild-Kunst
Φωτο: Brigitte Hellgoth © Αρχείο documenta

Jochen Gerz, Der Transsibirien-Prospekt (1977) © Jochen Gerz/VG Bild-Kunst
Φωτο: Ingrid Fingerling © Αρχείο documenta

Marina Abramović & Ulay Nightsea Crossing (1982) © Marina Abramovic/VG Bild-Kunst

Andreas Brandolini, Deutsches Wohnzimmer – Ensemble für die Documenta 8 (1987)

Franz West, Auditorium (1992)
Φωτο: Christofer Jägerfeld © Αρχείο documenta

Franz West, Dokustuhl (1997)
Φωτο: Dieter Schwerdtle © Αρχείο documenta

Andreja Kulunčić, Distributive Justice (since 2001)
Φωτο: Ryszard Kasiewicz © Αρχείο documenta

Thomas Hirschhorn, Bataille Monument (2002) © Thomas Hirschhorn/VG Bild-Kunst
Φωτο: Ryszard Kasiewicz © Αρχείο documenta

Ai Weiwei, Fairytale (2007)
Φωτο: Ryszard Kasiewicz © Αρχείο documenta

Füsun Onur, χωρίς τίτλο (1993–2012)
Φωτο: Ryszard Kasiewicz © Αρχείο documenta

Henry Moore, Τρεις όρθιες μορφές (1953), Δύο καθιστές μορφές (1952/53)
Φωτο: Hilmar Deist © Αρχείο documenta

Fritz Wotruba, Figurenrelief (1957), Liegende Figur (1950-51)
Φωτο: Hans-Kurt Boehlke © Αρχείο documenta

Museum Fridericianum (1959)
Φωτο: Hans Haacke © Αρχείο documenta

Fernand Léger, Les deux soeurs (1935), Etude pour la Composition aux Deux (1937) © Fernand Léger/VG Bild-Kunst
Φωτο: Helmut Lederer © Αρχείο documenta

Museum Fridericianum (1968)
© Αρχείο documenta

Hans-Peter Reuter, Documenta-Raumprojekt (1977)
Φωτο: Peter Kleim © Αρχείο documenta

Γιάννης Κουνέλλης, χωρίς τίτλο (1975) © Jannis Kounellis/VG Bild-Kunst
Φωτο: Renate Lehning © Αρχείο documenta

Ian Hamilton Finlay, A View to the Temple (1987)
Φωτο: Frank Mihm © Αρχείο documenta

Haim Steinbach, Black Forest Wall (1992)
Φωτο: Werner Maschmann © Αρχείο documenta

Feng Mengbo, Q4U (2001–2002)
Φωτο: Ryszard Kasiewicz © Αρχείο documenta

Gonzalo Díaz, Eclipsis (2007)
Φωτο: Ryszard Kasiewicz © Αρχείο documenta

Goshka Macuga, Of what is, that it is; of what is not, that is not 1 (2012)
Φωτo: Heinz Bunse

Fridericianum (1955)
Φωτο: Carl Eberth

Fridericianum (1959)
Φωτο: Werner Lengemann © Αρχείο documenta

Fridericianum (1955)
© Αρχείο documenta

Fridericianum (1968)
© Αρχείο documenta

James Lee Byars, Calling German Names (1972)
Φωτο: Krings © Αρχείο documenta

Horst H. Baumann, Laser-Environment (1977)

Joseph Beuys, 7000 Eichen (1982)
© Joseph Beuys/VG Bild-Kunst Φωτο: Dieter Schwerdtle

Adam Noidlt, Intermission (12.06.1987)
Φωτο: Johannes Hahn © Αρχείο documenta

© Αρχείο documenta / Werner Maschmann

Fridericianum (2002)
Φωτο: Ryszard Kasiewicz © Αρχείο documenta

Sanja Ivecović, Poppy field (2012)
Φωτο: Julia Zimmermann

Αεροφωτογραφία του Friedrichsplatz, μπροστά από το Fridericianum (2012)
Φωτο: Thomas Prall